ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

уторак, 23. фебруар 2010.

Иницијатива новобеоградских школских библиотекара

Занимљиве идеје и за друге београдске општине


Оштро перо


ЗАДАТАК

Ангажовање што већег броја ученика старијих разреда основних школа у активности читања и писања о прочитаном.


ОПИС ПРОГРАМА

Циљна група
· ученици старијих разреда основних школа Новог Београда (одабир ученика-учесника програма спроводи се анкетирањем свих ученика старијих разреда основних школа; анкету спроводи школски библиотекар)

Место реализације програма
· основне школе Новог Београда
· Библиотека Вук Караџић, Нови Београд
· Општина Нови Београд

Реализатори програма
· школски библиотекари
· предметни наставници српског језика
· библиотекари општинске библиотеке

Време трајања програма
· септембар 2009. – јун 2010. године

План активности
· Септембар
- израда и постављање плаката
- анкетирање ученика
- консултативни разговори (школских библиотекара и координатора Библиотеке Вук Караџић са пријављеним ученицима и предметним наставницима српског језика)
- одабир првог наслова (књиге) програма

· Октобар – Новембар
- читање и писање критика о првој књизи програма
- прво пред-жирирање приспелих радова(састав жирија: школски библиотекари и библиотекари Библиотеке Вук Караџић; жирирају се приспеле критике; на крају сваког двомесечја жири се састаје и оцењује приспеле текстове) - одабир другог наслова (књиге) програма · Децембар – Јануар
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду октобар-новембар
- друго пред-жирирање
- читање и писање критика о другој књизи програма
- одабир трећег наслова (књиге) програма

· Фебруар – Март
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду децембар-јануар
- треће пред-жирирање
- читање и писање критика о трећој књизи програма
- одабир четвртог наслова (књиге) програма

· Април – Мај
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду фебруар-март
- четврто пред-жирирање
- читање и писање критика о четвртој књизи програма

· Јун
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду април-мај
- жирирање свих приспелих радова(састав жирија: спољашњи члан(ови), 3 школска библиотекара и библиотекар-координатор Библиотеке Вук Караџић)
- додела награда најбољим ученицима (24 стандардних награда + 5 специјалних)
- евалуација програма (дечја)

Финансије
· Плакат (у школама, општини, општинским библиотекама)
· Анкете (пријава)
· Књиге (средства у програму)
· Књиге (награде)
· Председавајући члан жирија (спољни сарадник)

Књиге као средства у програму

За реализацију програма и његово несметано спровођење неопходно је обезбедити одређени број оних књига које деца треба да читају и оцењују.
Како се током године читају 4 наслова, неопходно је свакој школи обезбедити да сваки наслов поседује у 5-10 примерака – укупно 20-40 књига по школи.
Број основних школа новобеоградске општине је 18, те је, за потребе програма, потребно обезбедити укупно 360-720 књига.

Структура набавке књига

· Спонзор
(18 школа х 4 наслова х 6 примерака = 432 књиге)
· Општина Нови Београд
(18 школа x 4 наслова x 2 примерка = 144 књиге)
· Издавачи
(18 школа х 4 наслова х 2 примерка = 144 књиге)

Књиге које набавља спонзор програма постају трајно власништво школских библиотека. На тај начин, по завршетку програма, фонд школске библиотеке, бива обогаћен за 24 нове књиге. Средства која спонзор треба да обезбеди за овај програм износе 172.800,00 динара. (Претпостављена цена књиге је 400,00 динара.)
Књиге које набавља Општина Нови Београд постају трајно власништво основних школа, тачније школских библиотека. Тако се, по окончању програма, фонд сваке школске библиотеке обогаћује за нових 8 књига.
Средства која се потражују од Општине износе 57.600,00 динара. (Претпостављена цена књиге је 400,00 динара.)
Књиге које у програму бивају набављене од издавача су поклони. Деца читају 4 наслова 4 различита издавача. Свака издавачка кућа свакој новобеоградској школи донира по 2 примерка одабраног наслова, што значи да сваки издавач, за потребе програма, поклања 8 примерака одређене књиге свакој школи.

Књиге као награде

Број књига-награда зависи од пропозиција награђивања: програм обухвата 4 наслова и 4 разреда. Предвиђено је додељивање по три награде за сваки наслов и унутар сваког разреда, те број награда износи 24. Осим њих, додељује се и 5 специјалних награда (најхрабрија, најозбиљнија, најдуховитија, најличнија, и најоткаченија критика). Укупан број књига потребних за награде износи 29. Финансијер – Општина Нови Београд и спонзор.

Председавајући члан жирија

Ангажман финансира Библиотека града Београда.

Историјат

Искуство школских и библиотекара јавних библиотека показује да се ученичка популација узраста од 10 до 14 година интересује за књигу и читање само онолико колико јој то школске обавезе намећу: мали број ђака поменутог узраста учествује у ваннаставним активностима које у свом фокусу имају књижевност. Криза читања као темељни проблем младе популације, и из ње генерисана криза читалачког укуса реални су проблеми са којима се сусрећу школа, библиотека и целокупна јавност.
(Библиотечки програм Читалачка значка ангажује поменуту популацију, али знатно мање но што је то случај у млађим разредима: јасне пропозиције и обимно градиво захтевају озбиљнији рад, те се број учесника у овом програму осипа како се иде ка вишим разредима основне школе.)
Претпоставка је да се оваква ситуација може превазићи само програмом који би за децу био провокативан како својим садржајем, тако и формом, и који не би био превише амбициозан кад је дечји ангажман у питању. У светлу овога, искристалисало се мишљење да би им (деци) актуелна дечја књижевна продукција, српска или преведена, понудила занимљив садржај, а да би форма дечје књижевне критике – писана без присиле, оквира и планираног очекивања – била довољно провокативан медиј да пожеле да проговоре својим гласом.
Истовремено, школске библиотеке Новог Београда оскудевају у насловима актуелне дечје продукције те би се одговарајућим програмом могло, и популарисати књижевност и прискрбити одређен број нових наслова за потребе школских библиотечких фондова.

Циљ
· афирмација читања
· развијање дечјег критичког мишљења
· развијање способности текстуалног изражавања критичког мишљења
· развијање дечјег читалачког укуса
· увид у дечје критичко мишљење о текућој књижевној продукцији (избору)

· промена набавне политике у библиотекама основних школа
- усаглашавање набавне политике са дечјим потребама
- набавка актуелних наслова продукције за децу
- поштовање естетског критеријума у одабиру
- јачање аутономије школског библиотекара у пословима набавке књига
- боља координација управљачких структура школа и школских библиотекара у планирању дугорочне системске набавке


МИСИЈА

Створити дете које жели да чита, и које ће потребу за читањем сачувати за цео живот.

Активно читање и рефлексија о прочитаном модел је којим се негује постојећи млади љубитељ књиге основношколског узраста, али и формира нови. Аутономно критичарско мишљења у том узрасту, као позитивна провокација, услов је за формирање читаоца који ће и у својој каснојој доби бити конзумент културних добара.

Анђелка Танчић-Радосављевић, проф., школски библиотекар (Нови Београд)

Нема коментара:

Популарни постови