ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

петак, 26. фебруар 2010.

ПРОСЛАВА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Детаљ са једне старе фотографијеИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Међународни дан школских библиотекара обележен је ове године 26. октобра у Сремским Карловцима. Домаћин прославе је била Карловачка гимназија која је прошле године добила награду за најбољу библиотеку у конкуренцији средњих школа у Србији.
Прославу је отворио чувени енглески писац Тони Парсонс при чему је у свом кратком обраћању изразио свој став о значајном утицају школских библиотека на културу уопште, а затим су госте поздравили директор Карловачке гимназије Раде Зејак и председник Друштва школских библиотекара Србије Саша Лазић, који се у свом говору осврнуо и на активности Друштва од оснивања до данас. Потом је изведен програм који су припремили домаћини. Наступио је хор девојака Карловачке гиманзије Бранково коло – Јован Пачу, следио је поетско-сценски приказ Бранко Радичевић и Мина Караџић, затим драмска слика из комада « Бомба од сладоледа у хотелу Сахер», Дејана Медаковића.
Уследила је свечана додела признања Друшта школских библиотекара Србије-Мина Караџић.
Комисија у саставу: Јелица Васић, Снежана Гига и Радивој Велисављевић, прегледала је приспеле пријаве и донела одлуку:
За најбољег библиотекара основне школе изабрана је колегиница Славица Јурић, ОШ “Свети Сава“ Бачка Паланка
За најбољег библиотекара средње школе изабрана је колегиница Милка Пуач, Медицинска школа „Надежда петровић“ Земун
За најбољу библиотеку основне школе изабрана је библиотека ОШ »Бранко Ћопић», Лукићево
За најбољу библиотеку средње школе изабрана је библиотека Гимназије „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад
Колеги Радивоју Велисављевићу, уручена је књига за посебан допринос у раду Друштва у протеклом периоду, као и директору Карловачке гимназије у знак захвалности за добру организацију прославе.
Изражена је захвалност издавачима који су Друштву школских библиотекара Србије поклонили књиге за награде: Лагуна, Чигоја, Дерета, Филип Вишњић, Клио, Геопоетика, Креативни центар, Плато, Просвета.

*
Домаћин наредног обележавања Међународног дана школских библиотекара је Гимназија „Јован Јовановић Змај“ из Новг Сада, па се позивају председници секција да на првом састанку упознају своје чланове о условима и роковима за пријаву на конкурс за доделу награде Мина Караџић.


Саша ЛАЗИЋДруштво школских библиотекара Србије
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија
тел: +381 15 350286; услужни факс:+381 15 350286
имејл адреса:
drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com веб-локација: http://skolskibibliotekari.spaces.live.com/

четвртак, 25. фебруар 2010.

Tri nova naslova u Biblioteci Alas

Ovih dana je Biblioteka Alas (biblioteka OŠ "Mihailo Petrović Alas, Jovanova 22, u Beogradu) dobila na poklon od izdavača, "Zadužbine Andrejević", sledeće naslove:

ЈАНКОВИЋ, Славица, 1971 -
Čitaoci u dečijoj biblioteci / Slavica Janković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2009 (Beograd: Todra plus). - 86 str.; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević] , ISSN 1450 - 801X; 220 )

Mr Slavica Janković, filolog, magistar bibliotekarstva i informatike sa dodatnim znanjima i značajnim iskustvom u društvenom radu, posebno u oblasti obrazovanja i kulture...Zaposlena je kao bibliotekar Zemunske gimnazijke... Monografija Čitaoci u dečijoj biblioteci priređena je magistarska teza "Korisnici dečijih biblioteka i njihova čitalačka interesovanja" odbranjena je 23. febraua 2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof dr Desanaka Stamatović (mentor), prof. dr Alewksandra Vraneš i doc. dr Gordana Stokić. - Ovu knjigu preporučuju Dr Zorica Mršević, naučna savetnica, i Doc. dr Tiodor Rosić )poleđina korica knjige).

КОВАЧЕВИЋ, Милена 1975 -
Škola u prirodi - škola budućnosti / Milena Kovačević - Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008 (Todra plus). - 96 str.; graf. prikazi; 24 cm. - (Biblioteka Academia / [Zadužbina Andrejević] , ISSN 1450 - 653X; 219)
Mr Milena Kovačević rođena je 1975. godine u Beogradu. Na Učiteljskom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu diplomirala je 1998 i magistrirala 2007.Profesor je razredne nastave u Kragujevcu.
...Monografija je pre svega namenjena učiteljima, odnosno profesorima razredne nastave, studentima učiteljskih fakulteta kao i drugim stručnjacima koji se bave vaspitno-obrazovnom praksom i ovom problematikom... (str. 8, Predgovor). Monografija "Škola u prirodi - škola u budućnosti" je priređena magistarska teza pod nazivom "Ekološko-pedagoška vrednost škole u prirodi"...
HAJDUKOVIĆ, Mirjana
Muzičko delo u nastavi violine / Mirjana Hajduković. - Beograd: Zadužbina Andrejević, 2005 (Beograd:Todra plus). - 136 str.; note; 24 cm. - (Biblioteka Educatio / Zadužbina Andrejević, ISSN 1452 - 242X;2
a) Violina - Nastava - Metodika
Mirjana Hajduković rođena je 1974. godine u Zrenjaninu. Školovala se u Školi za muzičke talente SR Srbije u Ćupriji i studirala na Moskovskom državnom konzervatorijumu "Petar Iljič Čajkovski". Diplomirala je 1999. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je 2004. završila i specijalističke studije iz naučne oblasti metodika nastave gudačkih instrumenata. Radi kao profesor violine u muzičkoj školi "Isidor Bajić" u Novom Sadu.... Monografija Muzičko delo u nastavi priređen je specijalistički rad "Rad na muzičkom delu" odbranjen 24. juna 2004. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu pred komisijom: prof. Uroš Pešić (mentor), prof. Dejan Mihailović i prof. Ana Levai. - Knjigu preporučuju Profesori U. Peđić i D. Mihailović. "Činjenica da u našoj sredini nije na ovaj način tretiran složen postupak ućenja nepoznate muzičke materije daje ovom radu značaj pionirskog pedagoškog poduhvata. Monografija predstavlja koristan priručnik u nastavi violine na svim nivoima..."
___________________________________
НАПОМЕНА : Већина библиотека основних и средњих школа, последњих година, обнавља своје фондове поклонима, ређе куповином, и на други начин. Било би лепо да набавка нових наслова у школским библиотекама у Србији, буде обједињена, као набавка нових наслова у грађанским библиотекама. Зашто то до сада није учињено?Зашто су библиотеке основних и средњих школа препуштене другачијем и несигурнијем начину обнове својих фондова? Када је поклон често најчешће једини начин набавке и обнове фонда, онда то није добро, из више разлога. Библиотеке основних и средњих школа би требало да имају у својим фондовима најновије наслове, актуелне наслове; када би тако било - број читалаца би се повећавао временом... итд.

уторак, 23. фебруар 2010.

Иницијатива новобеоградских школских библиотекара

Занимљиве идеје и за друге београдске општине


Оштро перо


ЗАДАТАК

Ангажовање што већег броја ученика старијих разреда основних школа у активности читања и писања о прочитаном.


ОПИС ПРОГРАМА

Циљна група
· ученици старијих разреда основних школа Новог Београда (одабир ученика-учесника програма спроводи се анкетирањем свих ученика старијих разреда основних школа; анкету спроводи школски библиотекар)

Место реализације програма
· основне школе Новог Београда
· Библиотека Вук Караџић, Нови Београд
· Општина Нови Београд

Реализатори програма
· школски библиотекари
· предметни наставници српског језика
· библиотекари општинске библиотеке

Време трајања програма
· септембар 2009. – јун 2010. године

План активности
· Септембар
- израда и постављање плаката
- анкетирање ученика
- консултативни разговори (школских библиотекара и координатора Библиотеке Вук Караџић са пријављеним ученицима и предметним наставницима српског језика)
- одабир првог наслова (књиге) програма

· Октобар – Новембар
- читање и писање критика о првој књизи програма
- прво пред-жирирање приспелих радова(састав жирија: школски библиотекари и библиотекари Библиотеке Вук Караџић; жирирају се приспеле критике; на крају сваког двомесечја жири се састаје и оцењује приспеле текстове) - одабир другог наслова (књиге) програма · Децембар – Јануар
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду октобар-новембар
- друго пред-жирирање
- читање и писање критика о другој књизи програма
- одабир трећег наслова (књиге) програма

· Фебруар – Март
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду децембар-јануар
- треће пред-жирирање
- читање и писање критика о трећој књизи програма
- одабир четвртог наслова (књиге) програма

· Април – Мај
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду фебруар-март
- четврто пред-жирирање
- читање и писање критика о четвртој књизи програма

· Јун
- е-презентација дечјих критика насталих у периоду април-мај
- жирирање свих приспелих радова(састав жирија: спољашњи члан(ови), 3 школска библиотекара и библиотекар-координатор Библиотеке Вук Караџић)
- додела награда најбољим ученицима (24 стандардних награда + 5 специјалних)
- евалуација програма (дечја)

Финансије
· Плакат (у школама, општини, општинским библиотекама)
· Анкете (пријава)
· Књиге (средства у програму)
· Књиге (награде)
· Председавајући члан жирија (спољни сарадник)

Књиге као средства у програму

За реализацију програма и његово несметано спровођење неопходно је обезбедити одређени број оних књига које деца треба да читају и оцењују.
Како се током године читају 4 наслова, неопходно је свакој школи обезбедити да сваки наслов поседује у 5-10 примерака – укупно 20-40 књига по школи.
Број основних школа новобеоградске општине је 18, те је, за потребе програма, потребно обезбедити укупно 360-720 књига.

Структура набавке књига

· Спонзор
(18 школа х 4 наслова х 6 примерака = 432 књиге)
· Општина Нови Београд
(18 школа x 4 наслова x 2 примерка = 144 књиге)
· Издавачи
(18 школа х 4 наслова х 2 примерка = 144 књиге)

Књиге које набавља спонзор програма постају трајно власништво школских библиотека. На тај начин, по завршетку програма, фонд школске библиотеке, бива обогаћен за 24 нове књиге. Средства која спонзор треба да обезбеди за овај програм износе 172.800,00 динара. (Претпостављена цена књиге је 400,00 динара.)
Књиге које набавља Општина Нови Београд постају трајно власништво основних школа, тачније школских библиотека. Тако се, по окончању програма, фонд сваке школске библиотеке обогаћује за нових 8 књига.
Средства која се потражују од Општине износе 57.600,00 динара. (Претпостављена цена књиге је 400,00 динара.)
Књиге које у програму бивају набављене од издавача су поклони. Деца читају 4 наслова 4 различита издавача. Свака издавачка кућа свакој новобеоградској школи донира по 2 примерка одабраног наслова, што значи да сваки издавач, за потребе програма, поклања 8 примерака одређене књиге свакој школи.

Књиге као награде

Број књига-награда зависи од пропозиција награђивања: програм обухвата 4 наслова и 4 разреда. Предвиђено је додељивање по три награде за сваки наслов и унутар сваког разреда, те број награда износи 24. Осим њих, додељује се и 5 специјалних награда (најхрабрија, најозбиљнија, најдуховитија, најличнија, и најоткаченија критика). Укупан број књига потребних за награде износи 29. Финансијер – Општина Нови Београд и спонзор.

Председавајући члан жирија

Ангажман финансира Библиотека града Београда.

Историјат

Искуство школских и библиотекара јавних библиотека показује да се ученичка популација узраста од 10 до 14 година интересује за књигу и читање само онолико колико јој то школске обавезе намећу: мали број ђака поменутог узраста учествује у ваннаставним активностима које у свом фокусу имају књижевност. Криза читања као темељни проблем младе популације, и из ње генерисана криза читалачког укуса реални су проблеми са којима се сусрећу школа, библиотека и целокупна јавност.
(Библиотечки програм Читалачка значка ангажује поменуту популацију, али знатно мање но што је то случај у млађим разредима: јасне пропозиције и обимно градиво захтевају озбиљнији рад, те се број учесника у овом програму осипа како се иде ка вишим разредима основне школе.)
Претпоставка је да се оваква ситуација може превазићи само програмом који би за децу био провокативан како својим садржајем, тако и формом, и који не би био превише амбициозан кад је дечји ангажман у питању. У светлу овога, искристалисало се мишљење да би им (деци) актуелна дечја књижевна продукција, српска или преведена, понудила занимљив садржај, а да би форма дечје књижевне критике – писана без присиле, оквира и планираног очекивања – била довољно провокативан медиј да пожеле да проговоре својим гласом.
Истовремено, школске библиотеке Новог Београда оскудевају у насловима актуелне дечје продукције те би се одговарајућим програмом могло, и популарисати књижевност и прискрбити одређен број нових наслова за потребе школских библиотечких фондова.

Циљ
· афирмација читања
· развијање дечјег критичког мишљења
· развијање способности текстуалног изражавања критичког мишљења
· развијање дечјег читалачког укуса
· увид у дечје критичко мишљење о текућој књижевној продукцији (избору)

· промена набавне политике у библиотекама основних школа
- усаглашавање набавне политике са дечјим потребама
- набавка актуелних наслова продукције за децу
- поштовање естетског критеријума у одабиру
- јачање аутономије школског библиотекара у пословима набавке књига
- боља координација управљачких структура школа и школских библиотекара у планирању дугорочне системске набавке


МИСИЈА

Створити дете које жели да чита, и које ће потребу за читањем сачувати за цео живот.

Активно читање и рефлексија о прочитаном модел је којим се негује постојећи млади љубитељ књиге основношколског узраста, али и формира нови. Аутономно критичарско мишљења у том узрасту, као позитивна провокација, услов је за формирање читаоца који ће и у својој каснојој доби бити конзумент културних добара.

Анђелка Танчић-Радосављевић, проф., школски библиотекар (Нови Београд)

уторак, 16. фебруар 2010.

СЛУЧАЈ "ВРДНИЧКЕ ВИЛЕ" / превредновње....Коначно, треба отпочети п р е в р е д н о в а њ е многих књижевних појава српске књижевности. Тај први корак, према демитологизацији, учинио је Скерлић (1905), пишући своју "књижевну слику", не без извесних симпатија и истраживачке проницљивости.
Скерлић, верујемо, није био у праву када је писао да Милица, "која је имала осећања и унутрашњега живота није певала и причала оно што је било најинтимније и најглавније: то би, свакако, била занимљива и једна од најлепших љубавних повести српске књижевности".
Па ипак, Скерлић је тачно оценио вредност њеног дневника.4


четвртак, 11. фебруар 2010.

Свети Сава - принц и просветитељ / нове књиге


Српска Православна Црква - Митрополија Црногорско приморска и Радио Телевизија Србије су, поводом школске славе Светог Сазе првог архиепископа ерпског, ове године, по благослову Митрополита Црногорско -приморског и уз подршку Генералног директора РТС-а, одлучили да за 1750 основних и средњих школа на територији целе Републике Србије, поклоне по 3 примека монографије «Свети Сава - принц и просветитељ" (укупно 5200 књига). Лепа акција. Тако је и Библиотека Алас добила три примерка ове књиге, друго издање.

Популарни постови