ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

четвртак, 27. мај 2010.

Боли ме блајбингер / Мирољуб Тодоровић

Одломак из најновијег романа оснивача сигнализма

ОЛАДИЋУ БОГА У ЊИМА


- Ал су те гадно искембечили - кевну Мунгос зракајући моје поцепано перје, крвав кљун и распичкану фацу.


- Могао сам да се сликам, шефе, било их је четворица - испљунух - али сам бар двојицу мушки одељао. Променио сам им лични опис.

- Који су то гелиптери? Да ли их знаш?

- Добро сам их уђанио. Чим се мало средим, избунарићу их. Неће ми брисну-ти. Не живцирај се. Оладићу бога у њима.

Боли ме блајбингер, стр. 77

полеђина корица књиге
„Тодоровић подвлачи оне црте сленга као што су својеврстан хумор, подсмех-изазов, сарказам, двозначност. Сленг је конкретан, антисентименталан језик..."


(Јулијан Корнхаузер, 1998


„Шатровачки се отвара као оштар, непосредан, јасан језик у много чему функционалнији од традиционалног. Скривање иза гомила речи није у духу шатровачког, овај уме да буде убитачно бридак као афоризам, једнако бруталан и грубо, тврдо суптилан, осетљив на минималне разлике. А надасве је духовит и свеж..."


(Илија Бакић, 199У


„Писање на криптоговору једна је од броших новина којима су сигналисти изненадили, а донекле и шокирали културну јавност, још увек неприпремљену за овако радикалне и екстрем-неискораке ујезику и књижевности. (...) Штета је једино што у овом несвакидашњем књижевном уметничком искораку Тодоровић нема следбеника."


(Миливоје Павловић, 2002


„Тодоровић најјаче књижевне ефекте остварује на плану лексичких иновација, морфолошких промена речи и њиховог постепеног уланчавања у смислене наративне низове који се на крају књиге указују не као афирмација или као критичка и моралистичка осуда одређеног начина мишљења и изражавања већ пре свега као њихова духовита и хумором обојена књижевна илустрација и слика, чије се објективно егзистенцијално значење формира у читаоцу зависно од степена његовог духовног профила. Тодоровићеве шатро жваке, које представљају право и провокативно освежење у нашој данашњој прози, сигурно ће наићи на одговарајуће интересовање оних младих читалаца у градским срединама који су увек спремни на изазове, на игру и на слободу у језику и у књижевном тексту."


(Марко Недић, 2007)

_____________________________________________________
 
СIР - Каталогизација у публикацији Народна библшпска Србијс, Београд
821.163.41-31

ТОДОРОВИЋ, Мирољуб, 1940-

Боли ме блајбингер : (шатро роман у 3 50 жвака и 50 слика) / Мирољуб Тодоровић. - Београд : Просвета, 2009 (Београд : Меграф). -212 стр. ; 20 ст


Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 205-207.


ИСБН 978-86-07-01853-6

Ову књигу можете преузети бесплатно на следећој интернет адреси http://www.miroljubtodorovic.com/pages/Blajbinger.pdf

Нема коментара:

Популарни постови