ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

среда, 16. јун 2010.

Конкурс за Смотру библиотекара и награду "Мина Караџић"

Белатукадруз и мачак. Крај маја 2010. Снимак Ивана Шишмана

Смотра стваралаштва школских библиотека

Теме и садржај

  1. Како је код других - искуства из земаља у окружењу и свету: како послују школске библиотеке, какви су стнадарди, како су опремљени, каква је законска регулатива…
  2. Посебне збирке у школским библиотекама (легати, семинарски радови, научни радови наставника и др); начин на који се обрађују, чувају, користе; опис, намена, вредност и значај збирки; популаризација…
  3. Школска периодична издања – представљање штампаног или електронског гласила, зборника, годишњака и др. периодичних врста које покреће, уређује школ. библиотекар: идеја за покретање, уредништво и сарадници, укљученост ученика и колега, садржаји, форма, концепција, периодичност излажења...
  4. Библиотекар истраживач - истраживања које спроводи школски библиотекар, сам или у тиму, а у вези су са радом библиотеке и њеном делатношћу: теме, методологија, приказ резултата, чему могу послужити резултати...
  5. Библиотекар покретач и иноватор - акције и пројекти које је покренуо школски библиотекар, а које представљају искорак из уобичајене праксе: опис, садржај, коме је намењено, ко је укључен, какви су резултати и корист
Видети  више: http://skolskibibliotekari.spaces.live.com/blog/cns!64771A155BFD3B2!501.entry

Нема коментара:

Популарни постови